Rekrutacja pracowników

Przeprowadzamy pełny proces rekrutacji pracowników.

Rektrutacja

W każdej firmie proces rekrutacji pracowników to bardzo ważny element zarządzania kapitałem ludzkim. Misją takiego działania jest pozyskanie i zatrudnienie kandydata, mającego najlepsze kwalifikacje. Wspólnie z naszą firmą zainwestuj w rozwój swojej firmy, na który pracują osoby z pasją i ogromnym zaangażowaniem.

Szkolenia

Jedną z metod rozwoju pracownika i zdobywania przez niego nowych kompetencji są szkolenia dla pracowników. Mogą one obejmować w zasadzie każdą tematykę, mogą być realizowane zarówno przez zasoby wewnętrzne firmy jak i firmy szkoleniowe zewnętrzne. Jakie rodzaje szkoleń wyróżniamy? Czym się różnią i jakie przepisy regulują kwestie szkolenia pracowników?

Usługi finansowe

Każdy przedsiębiorca może i powinien korzystać z dostępnych na rynku usług finansowych, jednak na preferencyjnych i przede wszystkim opłacalnych dla siebie warunkach. Usługi te winny służyć rozwojowi firmy naszego Klienta, a nie stanowić dodatkowe obciążenie, dlatego też GTX Group sp. z o.o. pomaga skorzystać przedsiębiorcom z różnego rodzaju ofert finansowych na rynku.

Transport krajowy i międzynarodowy

Własny tabor pojazdów

© 2017 Gtx Group Sp. z o.o. . All Rights Reserved.